-

BUDOWNICTWO

Prace budowlane prowadzimy w charakterze generalnego wykonawcy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, zlecenia realizujemy kompleksowo z zastosowaniem optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb zleceniodawcy.
Wachlarz naszych usług przedstawia się następująco:
01
Roboty drogowe

budowa dróg, placów i parkingów, roboty pomiarowe

02
Roboty hydrotechniczne

budowa i konserwacja zbiorników – osadników, drenaży, rowów, umacnianie skarp narzutem kamiennym

03
Kompleksowe remonty obiektów mieszkalnych i produkcyjnych

tynki, zdobienia, zabudowa regips, glazura, montaż stolarki, instalacje wod-kan, elektryczna oraz c.o.

04
Budowa domów jednorodzinnych

od fundamentów po dach

05
Kosztorysowanie

ofertowe i powykonawcze w programie NORMA PRO

06
Renowacja zabytków

sztukatorstwo, reprofilacja i rewitalizacja powierzchni

Ostatnie projekty

Nasze realizacje
  • Umocnienie brzegu Nysy Łużyckiej narzutem kamiennym po stronie polskiej i niemieckiej

  • W drodze do celu...